Astigmatizam

Astigmatska ametropija

Smatra se da je ametropija astigmatska ako oko prikazuje dvije različite refraktivne jakosti u dvije međusobno okomite ravnine (glavni meridijani). Fokusne (žarišne) linije i krug  mogu oba biti ispred ili oba iza mrežnice. Jedna fokusna linija također može biti ispred mrežnice, a druga iza nje. Moguća je i situacija kad jedna od dvije fokusne linije leži točno na mrežnici. Za ispravak ovakvog vida potrebna je leća astigmatske jakosti. Oko i korektivne leće tada zajedno stvaraju optički sustav čije fokusne linije leže na mrežnici.